1 Ekim 2018 İYS İtiraz SonuçlarıTüm Duyurular
09
EKİM

1 Ekim 2018 tarihinde yapılan İYS'ye itiraz sonuçlarına göre aşağıda ismi bulunan öğrencilerin sınav kağıtlarının değerlendirilmesinde herhangi bir maddi hata saptanmamıştır.

 

 

 

Öğr. No.                            Adı-Soyadı                          Eski Not                        Yeni Not

18015701                      Serdar Şahin                           56,25                             56,25

18024707                      Arzu Öztürk                              37,5                               37,5

09- 10- 2018