13 Haziran 2017 İYS İtiraz DilekçeleriTüm Duyurular
28
HAZ

13 Haziran 2017 İYS İtiraz dilekçeleri, Temel İngilizce Bölüm Başkanlığı tarafından oluşturulan Sınav İnceleme Komisyonunca değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda maddi hataya rastlanmamıştır.

28- 6- 2017