2021-2022 Eğitim Yılı İngilizce I-II Muafiyet Sınavı DuyurusuTüm Duyurular
06
EYL

 

 

 

 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

MODERN DİLLER BÖLÜMÜ

    14 EYLÜL 2021 İNGİLİZCE I-II MUAFİYET SINAVI DUYURUSU

 

Sınav Tarihi: 14.09.2021 / SALI

Sınav Saati: 14.30 – 15.30

Sınav Süresi: 60 dakika

 

  • 14 Eylül 2021 tarihinde üniversitemizin aşağıda listesi verilen yüzde yüz Türkçe eğitimi veren bölümlerine yeni kayıt olan öğrencilerimiz için İngilizce I-II Muafiyet sınavı yapılacaktır.

 

·       Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Fen Ede. Fak.)

·       Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (Fen Ede. Fak.)

·       Sanat Tasarım Fakültesi Tüm Bölümleri

·       Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü (Mimarlık Fak.)

·       Eğitim Fakültesi Bölümleri (BÖTE hariç)

 

  • İngilizce I-II Muafiyet Sınavı DAVUTPAŞA kampüsünde YÜZ YÜZE yapılacaktır.

 

  • Sınava girecek öğrencilerimizin listesi ve sınav yerleri üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından web sitemizde (www.ybd.yildiz.edu.tr) Modern Diller Bölümü duyuruları sekmesi altında duyurulacaktır.

 

  • İngilizce I-II Muafiyet Sınavı'nın içerik, soru sayısı ve puanlaması aşağıda belirtildiği gibidir:

·       50 çoktan seçmeli soru (Language use & reading comprehension)

·       50 x 2 = 100 puan

 

Başarılar dileriz.

MDB Bölüm Başkanlığı

06- 9- 2021