YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ SEÇİM SÜRECİYLE İLGİLİ DUYURUTüm Duyurular
10
EKİM

 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği ile YTÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi Gereği 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Temsilciliği Seçimi aşağıdaki takvime göre gerçekleştirilecektir.

 

Öğrenci Temsilciliği Seçim Takvimi

 

11 Ekim 2018 Perşembe 

Temsilcilik seçimi takviminin ve adaylarda aranacak niteliklerin duyurulması

 

15 Ekim-18 Ekim 2018                                           

Temsilci adaylarının Temel İngilizce Bölüm Başkanlığına Başvuruları

 

22 Ekim 2018 Pazartesi                                          

Temsilci adaylarının aday olma koşullarını sağlayıp sağlamadığının kontrol edilmesi ve öğrencilere duyurulması

 

23 Ekim-31 Ekim 2018

Temsilci adaylarının propaganda yapma süreci

 

07 Kasım-09 Kasım 2018                            

Seçimin yapılması ve sonuçlarının Müdürlüğe bir tutanakla iletilmesi

 

12 Kasım 2018 Pazartesi

Seçim sonuçlarının adaylara ve öğrencilere duyurulması, Müdürlüğe ve Eğitim-Öğretim Rektör Yardımcılığına bildirilmesi

 

 

Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranacak Nitelikler

 

YTÜ Öğrenci Konseyi Yönergesinin 7. maddesi gereği öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

 

a) YDYO Temel İngilizce Bölümü’nün (Hazırlık) kayıtlı öğrencisi olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yükseköğretim Kurumundan Disiplin cezası almamış olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde akademik izinli ve azami öğretim süresini aşmış olmaması

 

 

Öğrenci temsilciliğine başvuracak adayların bir dilekçeyle Temel İngilizce Bölüm Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

 

 

 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 

10- 10- 2018