Münevver KALAZ Tüm Kişiler

E-posta: munevverkalaz@yahoo.com

Ofis no: A-403

Dahili: 4922

Eğitim

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi /  Eğitim F./İngilizce Öğretmenliği Böl.

Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi / Eğitim Yönetimi ve Denetimi Programı

Doktora: