Şükran DAĞ Tüm Kişiler

E-posta: dag@yildiz.edu.tr, sukrandag@yahoo.com

Ofis no: A-401

Dahili:

Eğitim

Lisans:  İstanbul Üni. İngilizce Öğretmenliği

Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Üni. Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Doktora: Okan Üni. Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi ve Planlaması