Asena KAYA Tüm Kişiler

E-posta: askaya88@hotmail.com

Ofis no: A - 315

Eğitim

Lisans : Yeditepe Üniversitesi- İngiliz Dili ve Edebiyatı

Yüksek Lisans : Yeditepe Üniversitesi- İngiliz Dili ve Edebiyatı