Buket TANJU Tüm Kişiler

E-posta: bukettanju@mynet.com, bukettanju@hotmail.com

Ofis no: A-401

Dahili: 4919

Eğitim

Lisans: Marmara Üniversitesi-Atatürk Eğitim Fakültesi-İngilizce Öğretmenliği

Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi - Fen Edebiyat Fak. / Yabancılara Türkçe Öğretimi

Doktora: