İdari Birimler

 

 • Yüksekokul Sekreteri Güler GÜLER

 • Yazı İşleri                      : Tuğçe AYDIN, Ali BİLGİÇ
 • Muhasebe                     : Veli ÇELİK
 • Ayniyat ve Satın Alma  : Ali ARSLAN
 • Bina Sorumlusu            : Bayram KARAÇOR
 • Temizlik Sorumlusu      : Leyla MİRBOĞA
 • Posta Hizmetleri           : Münevver ÖTÜN
 • Yüksekokul Kitaplığı     : Orhan YILDIR
 • TİB Not ve Devamsızlık: Feyza UĞUZ
 • TİB Öğrenci İşleri          : Yakup ÇALIŞKAN
 • TİB Sekreterliği             : Davut KESERCİ, Şenol GÜZEL
 • MDB Sekreterliği          : Suna ŞAN, Kezban KOÇAK