Genel Bilgi


Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Rektörlüğe bağlı bir bölüm olarak 23 Eylül 1998’de kurulmuştur.

Güz 2010 döneminden itibaren üniversitemizin çoğu fakültelerinde %30 zorunlu İngilizce öğretim uygulanmaktadır.YTÜ öğrencilerinin akademik çalışmalarını yürütebilmelerini sağlamak için, YDYO İngilizce öğretim programlarını üniversitenin beklentilerini karşılayacak çağdaş yöntem ve yaklaşımları harmanlayarak, öğrencilere hem akademik hem de iş yaşamlarında ihtiyaç duydukları dil altyapısını kazandırmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda bu programlar öğrencilerin kendine güvenli ve eğitimleri süresince öğrenme sorumluluklarını alan özgür bireyler olarak yetişmelerini esas alacak şekilde düzenlenmektedir.

YDYO iki bölümden oluşmaktadır. Temel İngilizce Bölümü (TİB) ve Modern Diller Bölümü (MDB). TİB iki yarıyıl olarak düzenlenmiş öğretim programlarında okuma, yazma, dinleme ve konuşma gibi temel dört dil becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu derslerin temel amacı yeterli düzeyde kelime altyapısını güçlendirmektir.

 


Temel İngilizce Bölümü (TİB)
Zorunlu İngilizce Hazırlık Öğretimi

 

TİB iki yarıyıl devam eden İngilizce Hazırlık eğitim vermektedir. Birinci ve ikinci öğretim olarak uygulanan Hazırlık öğretimi en az 15’er haftalık iki yarıyıldan oluşur. Bu öğretim içeriği öğrencilerin kendi bölümlerinde ihtiyaç duyacakları temel dil becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır.

YTÜ’de öğretim dili %30 ve üzeri İngilizce olan lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilere kayıt yaptırdıkları programlara devam edebilmeleri için gerekli olan İngilizce seviyelerini belirlemek üzere akademik yılın başı olan Eylül ayında bir İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) uygulanır. Bu sınavda İngilizce yeterliklerini belgelemeyen öğrenciler İngilizce Hazırlık öğretiminedevam etmek zorundadırlar. Öğrencilerin başarılı olabilmeleri için İYS’den 100 üzerinden en az 60 almaları gerekmektedir. Bu durumda olan öğrenciler hazırlık eğitiminden muaf tutulurlar.

Aynı zamanda ulusal ve uluslararası sınavlardan aşağıda belirtilen sonuçları getiren öğrenciler İngilizce Hazırlık Öğretiminden muaf sayılırlar. Bu sınav ve getirmeleri gereken en az puanlar: YDS/e-YDS (60), TOEFL IBT (72), PTE Akademik (55), CAE (C) ve CPE (C)’dir.

Hazırlık sınıfı öğrencilerinin başarı durumları, her yarıyıl içinde yapılan kısa sınavlar, ara sınavlar, internet tabanlı değerlendirme, performans ve çalışma dosyası (portfolio) ile yarıyıl sonu İYS sınavlarının belli ağırlıkları alınarak hesaplanır. İki yarıyıl devam eden hazırlık öğretiminden başarısız olmuş olan öğrenciler zorunlu olmayan Yaz Öğretimine devam edebilirler. Başarısız olan öğrencilerin 4 İYS hakkı bulunmaktadır. Bu durum yaz okuluna katılan öğrenciler için 5 hak olarak uygulanır.

Tüm İYS haklarını kullandığı halde başarısız olan öğrenciler, talep etmeleri durumunda Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği kurallara göre ÖSYM tarafından aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara yerleştirilirler.

 

Modern Diller Bölümü (MDB)
Zorunlu ve Seçmeli Yabancı Dil Dersleri

 

MDB lisans öğretine esas zorunlu ve seçmeli dersler programlarını yürütmektedir. Bu dersler ağırlıklı olarak İngilizce’dir, ancak Almanca seçmeli dersler de bulunmaktadır. Bunun yanı sıra YDYO bünyesinde değişik seçmeli derslerin planlanması devam etmektedir.