Müdürlüğün Mesajı

Sevgili Öğrencilerimiz,

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'na hoş geldiniz.

 

Yıldız Teknik Üniversitesi, öğrencilerinin mühendislik ve sosyal bilimlerde yetişmelerinin yanı sıra, onların çağdaş dünyanın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamak amacıyla çok çeşitli eğitim olanakları sunmaktadır. Üniversitemizin önemli bir birimi olan Yabancı Diller Yüksekokulu aracılığıyla siz değerli öğrencilerine verdiği yabancı dil eğitimi de bunun bir parçasıdır.

 

Giderek daha da küçülen ve kültürlerin birbirine daha da fazla yaklaştığı bir dünyada bilginin ve eğitimin en yoğun takip edildiği dil olan İngilizceyi size en iyi şekilde kazandırarak sizi kendinizi hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade edebilen bireylere dönüştürmeyi hedefleyen Yabancı Diller Yüksekokulu'nun akademik programları, size ayrıca üniversite hayatının geri kalanında her an ihtiyaç duyacağınız becerileri de kazandırmayı hedefliyor. Bu kapsamda, Yabancı Diller Yüksekokulu olarak sizi eleştirel düşünebilen, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilen, etik kurallara bağlı, üniversite eğitimine, çalışma hayatına ve hayat boyu öğrenmeye hazır bireyler olarak yetiştirmek için sürekli çalışmaktayız.

 

Amaçladığımız bu eğitimi gerçekleştirebilmek için öğrenme sürecinde sizin daha aktif ve sorumlu olduğunuz, yaratıcı ve eleştirel düşünceyi teşvik eden, genel bilgi donanımına da katkıda bulanacak ve sizin dil öğrenme ihtiyaçlarınıza yönelik bir program geliştirdik. Bu süreçte ihtiyaç duyacağınız tüm akademik desteği hem sınıf içinde hem de sınıf dışında sizinle birlikte çalışarak sağlamakta ve sizi dil öğrenme ihtiyaçlarınız doğrultusunda yönlendirmekteyiz. Öğretmen kadromuz alanlarında en iyi eğitimleri tamamlamış, nitelikli, gelişime ve öğrenmeye açık, dil eğitimindeki yenilikleri takip eden, ana dili İngilizce olan veya İngilizceyi anadili gibi kullanabilen öğretim görevlilerinden oluşuyor. Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazanmakta gösterdiğiniz başarıyı, Yabancı Diller Yüksekokulu'nda İngilizceyi en iyi şekilde öğrenmeye gayret ederek pekiştireceğinize inanıyoruz.

 

Ancak başarınız, büyük ölçüde planlı çalışmanıza, derslere sürekli devam etmenize, verilen ödevleri zamanında ve eksiksiz yapmanıza ve derslere etkin katılımına bağlı çünkü her ne kadar 50 ya da 60 dakikalık derslerle size kazandırmaya çalışsak da İngilizce Matematik, Fizik ya da Kimya gibi bir bilim değil bir dildir. Aynı Türkçe gibi. Yani sürekli olarak kullanılmayı ve her anınızı onunla geçirmenizi gerektiriyor. Bu nedenle dil öğreniminiz ve akademik gelişiminiz için hem Yabancı Diller Yüksekokulu’nun sunduğu hem de üniversite bünyesinde sunulan ders dışı destekten ve imkânlardan yararlanmanızı tavsiye ederim.

 

Yabancı Diller Yüksekokulu'ndaki deneyimlerinizin son derece faydalı olacağına inanıyor, size verimli ve başarılı bir akademik yıl diliyorum.

 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Erim GÜLAÇTI

Yıldız Teknik Üniversitesi

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü