Vizyon-Misyon

Yabancı Diller Yüksekokulu'nun misyon ve vizyonu, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin misyon ve vizyonuna uygun şekilde
 

VİZYON

Entegre eğitim teknolojsini öğrencilerinin akademik ihtiyaçlarına göre hazırlanmış bir müfredat ile birleştirerek Türk Yükseköğretim Sistemi'ndeki en iyi Akademik Amaçlı İngilizce programlarından biri olmak, personelini mesleki gelişimlerinde destekleyerek İngiliz Dili Eğitimi alanına Türkiye ve yurtdışında katkıda bulumak ve kalite standartları ile uygulamaları bakımından Türk Yüksek Öğretim Sistemin'ndeki yabancı diller yüksekokulları arasında örnek gösterilen bir kurum olmak,

 

MİSYON

Bu vizyon doğrultusunda öğrencilerine hem yazmada hem de konuşmada güçlü bir İngilizce altyapısı kazandırmak, onlara eleştirel düşünme becerisini kazandırarak lisans ve lisansüstü eğitimlerinde gerekli olan temel akademik çalışma alışkanlıklarını ve becerilerini edinmede yardım etmek, takım çalışmalarında ya da bireysel çalışmalarda yaşam boyu öğrenme anlayışı içinde olmalarına yardım etmek, kendi öğrenme süreçlerinin sorumluluğunu üstlenmelerini sağlamak, bilgi teknolojisi araçlarını eğitim amaçlı olarak etkin bir şekilde kullanmalarına öncülük etmek, onları üniversite ve mesleki hayatlarında ahlaki kararlar vermelerinde yardım etmektir.