Dersler

Hazırlık Programında  3 farklı ders kitabı takip edilir. Bunlar;

 

1. Coursebook:  Öğrenciler, bu derste İngilizce dil becerilerine  temel teşkil edecek dilbilgisi altyapısını edinirler  ve öğrenilen dilbilgisini okuma ve dinleme aktiviteleri ile  pekiştirirler.

 

2. Reading: Dersin amacı öğrencilere temel okuma becerilerini kazandırmak ve

akademik metinleri okuyup anlamalarını sağlamaktır. Öğrenciler farklı konular hakkındaki metinleri okuyup yorumlama becerilerini kazanırlar.

 

3. Writing: Dersin amacı, farklı yazı türlerini öğretmek ve bu türlerde öğrencilerin yazı becerilerini geliştirmektir.

 

Hazırlık Öğretim Programı - Güz Yarıyılı

 

A Kuru Öğretim Programı.pdf

B Kuru Öğretim Programı.pdf

C Kuru Öğretim Programı.pdf

 

Hazırlık Öğretim Programı - Bahar Yarıyılı

 

A Kuru Öğretim Programı.pdf

B Kuru Öğretim Programı.pdf

C Kuru Öğretim Programı.pdf