Dersler

Hazırlık Programında  4 farklı ders verilmektedir. Bunlar;

 

1. Coursebook:  Öğrenciler, bu derste İngilizce dil becerilerine  temel teşkil edecek dilbilgisi altyapısını edinirler  ve öğrenilen dilbilgisini okuma ve dinleme aktiviteleri ile  pekiştirirler.

 

2. Reading: Dersin amacı öğrencilere temel okuma becerilerini kazandırmak ve

akademik metinleri okuyup anlamalarını sağlamaktır. Öğrenciler farklı konular hakkındaki metinleri okuyup yorumlama becerilerini kazanırlar.

 

3. Listening&Speaking: Öğrenciler,dinleme becerisini geliştiren farklı konularda dinleme parçaları dinler ve bunların faklı soru tipindeki alıştırmalar ile konuşma becerilerini geliştiren, hedef sözcüklerin kullanımını ve telaffuzunu sağlamaya yönelik çalışmalar yaparlar. Not alma becerisinin geliştirmek de dersin hedefleri arasındadır.

 

 4. Writing: Dersin amacı, farklı yazı türlerini öğretmek ve bu türlerde öğrencilerin yazı becerilerini geliştirmektir