Genel Bilgi

YDYO TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ

 

Temel İngilizce Bölümü hazırlık programında, üniversitemizin eğitim dili % 30 ve % 100 İngilizce olan lisans programlarına kabul edilen öğrencilerine İngilizce eğitim vermektedir.

 

Vizyon

 

Öğrencilerin akademik, mesleki ve sosyal yaşamlarında ihtiyaç duyacakları yabancı dil yeterliliğinin temel bilgi ve becerilerini kazandırarak, sadece sınırlı bir öğretim sürecine sığdırılmayacak olan yabancı dil öğrenimini gelecekte de sürdürebilmeleri için sorumlu ve bağımsız öğrenen bireyler olmalarını sağlamaktır.
 
Misyon
 
Temel yabancı dil öğretimi veren bir bölüm olarak, dil öğrenimindeki çağdaş yaklaşımları, yöntem ve teknikleri hedef ve amaçlarımızla birleştirerek nitelikli ve modern bir dil öğretimi vermektir.
 
Program Amaçları
 
Bölümün vizyon ve misyonuna uygun olarak yürütülen Temel İngilizce Bölümü Yabancı Dil Öğretim Programının amaçları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
 
1. Öğrencilere yabancı dili günlük ve resmi iletişim ortamlarında, hem sözlü hem de yazılı olarak yeterli düzeyde kullanabilmelerini sağlayacak iletişim becerilerini kazandırarak başarılı kariyer edinmelerinde yardımcı olmak,
 
2. Öğrencilerin yurtiçi ya da yurtdışı lisansüstü/özel amaçlı öğretim programlarında yapacakları akademik çalışmalarında yabancı kaynaklardan yararlanabilmeleri için gerekli olan yabancı dil iletişim becerilerine sahip olmalarını sağlamak,
 
3. Sözlü ya da yazılı kitle iletişim araçları ile elektronik bilgi ortamları aracılığıyla yabancı dildeki yayınları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazandırmak,
 
4. Öğrencilere yabancı dilde okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini kazandırırken etkin öğrenme için gerekli olan davranış, alışkanlık ve üst bilişsel farkındalık düzeyini de kazandırmak,
 
5. Öğrencilerin lisans öğrenimleri sırasında alacakları yabancı dil derslerine temel oluşturacak düzeyde dil becerilerine sahip olmalarını sağlamak,
 

6. Öğrencilerin, sadece sınırlı bir öğretim sürecine sığdırılması düşünülemeyen yabancı dil öğrenimini, tüm akademik ve mesleki yaşamları boyunca da sürdürebilmeleri için sorumlu, bağımsız ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını sağlamak.

 

BÖLÜM BAŞKANLIĞI

 

Temel İngilizce Bölümü Başkanlığı, bölüm başkanı ve bölüm başkan yardımcıları ile bölüm sekreterliğinden oluşmaktadır. Bölüm başkanlığının temel görevleri, her dönem başında ders programı yapmak, öğretim görevlileri ve öğrenciler ile koordinasyonu sağlamak; sınavlar ve okulun işleyişi ile ilgili duyuruları yapmak; üniversite genelinde ve bölümümüzde yapılan İngilizce sınavlarını organize etmektir.