Sıkça Sorulan Sorular

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU – SIKÇA SORULAN SORULAR

 

 

1) Hazırlık sınıfı için ders kayıt işlemleri yaptıracak mıyım?

 

Hazırlık sınıfı için herhangi bir kayıt işlemi yaptırmanız gerekmemektedir. YTU Yabancı Diller web sitesinden duyuruları takip ediniz, hazırlık sınıfını geçmeniz durumunda bölümünüze gidip ders kayıt işlemleri yaptırmanız gerekmektedir.

 

2) Üniversiteye Yabancı Uyruklu Öğrenci olarak kayıt oldum, hazırlık sınıfındaki öğrenimime ne zaman başlayabilirim?

 

Üniversiteye kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, ilk eğitim öğretim yılında TÖMER'e devam ederler. Yabancılar Ofisi bir sonraki akademik yılın başında, TÖMER’de başarılı olan öğrencilerin listesini Yabancı Diller Yüksekokulu'na gönderir. Gönderilen listede ismi olanların Eylül ayındaki sınava girebilmeleri için gerekli işlem Yabancı Diller Yüksekokulu Sekreterliğince yapılır. TÖMER’e devam etme zorunluluğu olmayan öğrenciler, hazırlık sınıflarına kayıt olabilirler.

 

3) Ders saatlerini ve sınıfımı nereden öğrenebilirim?

 

Ders saatleri ve sınıflar, akademik yılın başlamasından hemen önce, Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinden ilan edilir.

 

4) Hazırlık sınıfı ders kitaplarını ve ek materyalleri nereden temin edebilirim?

 

Yabancı Diller Yüksekokulu binamızda her dönem başında yayınevlerinin satış yaptıkları masalar kurulmaktadır. Ders kitaplarınızı buradan ya da yayınevlerinden temin edebilirsiniz.

Yüksekokul hazırlık birimi veya öğretim görevlisi tarafından alınması istenilen materyalleri/fotokopileri yüksekokul binasının bodrum katındaki fotokopi bölümünden temin edebilirsiniz. 

 

5) Güz, Bahar ve Yaz dönemlerinde devam zorunluluğum var mı?

 

Hazırlık öğretiminde her dönem için en az %85 oranında devam zorunluluğu vardır. Birinci dönem kalan devamsızlık süresi ikinci döneme aktarılamaz. Heyet raporu ile belgelendirilen sağlık sorunlarından ve üniversitemizin sportif ve kültürel etkinliklerine katılım zorunluluğundan kaynaklanan uzun süreli devamsızlıkların kabulü Yönetim Kurulu kararına bağlıdır.

 

6) Devamsızlığımı nasıl öğrenebilirim?

 

Devamsızlık süresini her 4 haftada bir Yabancı Diller Yüksekokulu sitesinden öğrenebilirsiniz.

 

7) Devamsızlığım ilan edildi ama benim ilan edilen devamsızlık saattimde hata var ne yapmalıyım?

 

Yabancı Diller Yüksekokulu, Temel İngilizce Bölümü, Öğrenci İşleri’ne başvurabilirsiniz.

 

8) Devamsızlık sınırını aşarsam İngilizce Yeterlik Sınavı’na (İYS) girebilir miyim?

 

%85 devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler öğrenim gördükleri dönem sonunda yapılan İYS’ye giremezler ve derslere katılamazlar. Bu öğrencilerin takip eden öğretim yılında yapılacak olan İYS’lere girme hakları mevcuttur.

 

9) Raporlu olunan günler devamsızlıktan düşülür mü?

 

Heyet raporlarının kabulü, Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararına bağlıdır.

 

10) Güz döneminde devamsızlıktan sınıfta kaldım. Bahar döneminde okuluma devam edebilir miyim?

 

Devamsızlıktan kaldığı ilan edilen öğrenciler, ilanın yapıldığı tarihten itibaren derslere devam edemez ve dönem sonunda yapılacak olan İYS'ye katılamazlar. Eylül ayında yapılacak olan İYS'ye katılma hakkınız saklıdır. Ayrıca eşdeğerliği üniversitemizce kabul edilen YDS-TOEFL gibi sınavlara katılıp gerekli puanı aldığınız zaman hazırlıktan muaf sayılabilirsiniz.

Detaylı bilgi için: 

 

http://www.ybd.yildiz.edu.tr/images/files/E_YDS%20SONRASI%20ingilizce%20Dil%20Sinavlarinin%20Esdegerligine%20iliskin%20Puan%20Araliklari%20Tablosu.pdf 

 

adresindeki İngilizce Dil Sınavlarının Eşdeğerliğine İlişkin Puan Aralıkları Tablosu”nu inceleyebilir, herhangi bir sorunuz olursa 0212 383 4920'yi arayarak bölüm sekreterliğine ulaşabilirsiniz.

Öğrencilere sadece 1 akademik yıl boyunca derslere devam etme hakkı tanınmaktadır; bu yıl içerisinde bölüme geçemeyen öğrenciler, bir sonraki yıl için beklemeli öğrenci konumunda olup derslere katılamamakta sedece İYS’ye girebilmektedir.

 

11) Hazırlık öğretiminin ilk yılında başarısızlık ya da devamsızlıktan kaldım. Diğer haklarım nelerdir?

 

Hazırlık öğretiminden başarısızlık ya da devamsızlık nedeniyle kalan öğrencilerin 2. yıl Hazırlık öğretimini tekrar etme hakları yoktur. Ancak, 1. yılın ardından 4 (dört) hakla sınırlı (yaz okulu hariç) olmak üzere İYS’ye girebilirler.

 

12) Güz yarıyılı sonunda hazırlık sınıfını geçebilmem için gerekenler nelerdir?

 

Güz yarıyılı sonunda yapılacak olan İYS’ye, sadece dönem içi ağırlıklı not ortalaması en az 60 olan B kuru öğrencileri katılabilirler. Bu öğrencilerin ayrıca devam koşulunu yerine getirmiş olmaları gerekmektedir. İYS’den başarılı olarak dönem sonunda geçmek için İYS’den alınan puan en az 60 olmalıdır.

 

13) Bahar yarıyılı sonunda hazırlık sınıfını geçebilmem için gerekenler nelerdir?

 

Güz ve Bahar yarıyılı sonu not ortalamasının en az 60 olması ve devam koşulunun yerine getirilmesi şartıyla sınav alınan öğrencilerin yapılacak olan İYS’den en az 60 almaları gerekmektedir.

 

14) Eylül Ayında yapılan İYS’ye yeni kayıtlı öğrencilerin girmesi zorunlu mudur?

 

Eylülde yapılacak olan sınav sonucunuza göre muaf sayılacak ya da hazırlık eğitimine tabi tutulacaksınız. Hazırlık eğitimine kalırsanız alacağınız sınav notuna göre bir kura yerleştirileceğiniz yani kur belirlemek için ekstra başka bir sınav yapılmayacağından dolayı söz konusu sınava girmeniz gerekmektedir.

 

15) Beklemeli öğrenciyim İYS’ye girmek için herhangi bir kayıt yaptırmam gerekir mi?

 

Beklemeli öğrencilerin listeleri sistemimizde mevcut olduğundan dolayı İYS’ye girmek için kayıt yaptırmanız gerekmemektedir. Sınav zamanı ve sınav salonları ile ilgili bilgiler YTU Yabanci Diller web sitesinde ilan edilmekte olup, gireceğiniz sınava ait bilgileri oradan takip edebilirsiniz. Sınav icerigi ile ilgili ornek de yine web sitesinde mevcuttur.

 

16) İlan edilen İYS sınav ilan listesinde ismimi bulamadım, ne yapmalıyım?

 

Sınavdan önce ilan edilen sınav listesinde isminiz yoksa, Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Öğrenci İşleri’ne durumunuzu bildiriniz.

 

17) İYS’ye girmek için, sınav günü yanımızda olması gereken belgeler nelerdir?

 

İngilizce Yeterlik Sınavı için gerekli belgelere Yıldız Teknik Üniversitesi internet sayfasının yanı sıra Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

18) Hazırlık sınıfından ve İleri İngilizce derslerinden muaf olabilmek için İYS’ den almam gereken not nedir?

 

İngilizce Hazırlık döneminden muafiyet için gereken puan 60 (C+)’dır.

İleri İngilizce I ve İleri İngilizce II derslerinden muafiyet için gereken puan ise 70’tir.

 

19) İngilizce Yeterlilik Sınavı için telafi sınavı düzenlenir mi?

 

İYS’lere herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı düzenlenmez. Bu durum bütün dönem sonu İYS’ler için geçerlidir. Ayrıca, Güz yarıyılı başında yapılan İYS’ye giremeyen yeni kayıtlı öğrenciler Hazırlık öğretimine en düşük seviyeden başlarlar ve bu öğrencilerin ara dönemde yapılan İYS’ye girme hakları yoktur.

 

20) Örnek İngilizce Yeterlilik Sınavlarını nereden temin edebilirim?

 

Sınav örneklerini Yabancı Diller Yüksekokulu binamızda bulunun fotokopi merkezinden ve web sitemizden temin edebilirsiniz. Örnek sınavları görmek için;

 

http://www.ybd.yildiz.edu.tr/sayfa/5/S%C4%B1nav-%C3%96rnekleri/172

 

http://www.ybd.yildiz.edu.tr/sayfa/5/YEN%C4%B0-%C4%B0NG%C4%B0L%C4%B0ZCE-YETERL%C4%B0K-SINAVI-(%C4%B0YS)-B%C4%B0LG%C4%B0LEND%C4%B0RMES%C4%B0/225

 

21) İYS notuma itiraz edebilir miyim? İtirazımı nasıl yapmalıyım?

 

Sınav sonucuna ilişkin itirazlarınızı yasal süre içerisinde (üç iş günü) bölüme şahsen yazdığınız bir dilekçe ile başvurarak yapabilirsiniz, e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmamaktadır.

 

22) İngilizce yeterlilik sınavımın sonucu USİS’te neden görünmüyor?

 

İYS sınavında 60 ve üzeri alarak bölüme geçen öğrencilerin notları USİS'e işlenir, böylece öğrenciler ders seçimi yapabilirler. Hazırlık eğitimi görecek olan öğrencilerin veya beklemeli konumda olan öğrencilerin notu sisteme işlenmez.

 

23) Güz döneminde İYS’den başarılı olup sınıfımı geçtim, 2. dönem hazırlık sınıfındaki derslere devam edebilir miyim?

 

İYS’den başarılı olduğunuz takdirde hazırlık sınıflarındaki derslere katılamazsınız.

 

24) Transkript almak istiyorum. Ne yapmalıyım?

 

Söz konusu belgenin temini için Temel İngilizce Bölümü Öğrenci İşleri’ne bir dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir. Detaylı bilgi için bölüm sekreterliği ile iletişime geçiniz (0212 383 49 20 - 132).

 

25) Hazırlığı geçtiğime dair bir belge alabilir miyim?

 

Hazırlık öğrenimini başarıyla tamamladığınıza dair belge almak için Temel İngilizce Bölümü Öğrenci İşleri’ne bir dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir. Detaylı bilgi için Öğrenci İşleri ile iletişime geçiniz. (0212 383 49 20 - 132)

 

26) Disiplin cezası almadığıma dair bir belge alabilir miyim?

 

Disiplin cezası almadığınıza dair bir belge alabilirsiniz ancak Temel İngilizce Bölümü Öğrenci İşleri’ne bir dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir. Detaylı bilgi için Öğrenci İşleri ile iletişime geçiniz. (0212 383 49 20 - 132)

 

27) İYS’de başarısız olduğuma dair bir belge alabilir miyim?

 

İYS'de basarısız oldugunuzu bildiren bir belge alabilirsiniz ancak Temel İngilizce Bölümü Öğrenci İşleri’ne bir dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir. Detaylı bilgi için Öğrenci İşleri ile iletişime geçiniz. (0212 383 49 20 - 132)

 

28) İYS’ye eşdeğer sınavlar var mıdır? Eğer varsa, hazırlıktan muaf olabilmek ya da hazırlık sınıfını geçebilmek için bu sınavlardan en az kaç puan almam gerekir?

 

İYS’ye eşdeğer kabul edilen bazı sınavlar ve bu sınavlardan alınması gereken asgari puanlar:

 

YÖKDİL/YDS/ E-YDS: 60  TOEFL IBT:  72        PTE Akademik:55      CAE: C    CPE: C

 

29) Başka bir üniversitenin hazırlık muafiyet sınavından 60 ve üzeri almak Yıldız Teknik Üniversitesinin hazırlığından muaf olmak için geçerli olur mu? 

 

YTU Hazırlık sınıfından muaf olabilmeniz için eşdeğerliği olan sınavlar bulunmakla birlikte YTU YDYO'ya ait internet sitemizde de belirtilmiş olan bu sınavlara ilişkin eşdeğerlik tablosunu aşağıdaki bağlantıdan bulabilirsiniz.

 

http://www.ybd.yildiz.edu.tr/images/files/E_YDS%20SONRASI%20ingilizce%20Dil%20Sinavlarinin%20Esdegerligine%20iliskin%20Puan%20Araliklari%20Tablosu.pdf 

 

Bu tabloda yer almayan sınavlar üniversitemiz hazırlık muafiyetinde geçerli sayılmamaktadır. Benzer sorularınıza ilişkin cevaplarınızı internet sitemizden bulabilir ya da Temel İngilizce Bölüm Sekreterliği (0212 383 4920) ile iletişime geçebilirsiniz.

 

30) Bölümüm % 100 Türkçe, hazırlık eğitimi alabilir miyim? 

Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü kontenjan sınırlılığından dolayı sadece bölümü % 30 ve % 100 İngilizce olan öğrencileri sisteme almaktadır. Bölümü % 100 Türkçe olan öğrencilere isteseler dahi hazırlık eğitimi verilmemektedir.