Sıkça Sorulan Sorular

1) Hazırlık sınıfı ders kitaplarını nereden temin edebilirim?

Yabancı Diller Yüksek Okulu binamızda her dönem başında yayınevlerinin satış yaptıkları masalar kurulmaktadır. Ders kitaplarınızı buradan ya da yayınevlerinden temin edebilirsiniz.

 

 

 2) Güz, Bahar ve Yaz dönemlerinde devam zorunluluğum var mı?

Hazırlık öğretiminde her dönem için en az %80 oranında devam zorunluluğu vardır.

Heyet raporu ile belgelendirilen sağlık sorunlarından ve üniversitemizin sportif ve kültürel etkinliklerine katılım zorunluluğundan kaynaklanan uzun süreli devamsızlıkların kabulü Yönetim Kurulu kararına bağlıdır.

 

 

 3) Devamsızlık sınırını aşarsam İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girebilir miyim?

%80 devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler öğrenim gördükleri dönem boyunca yapılan sınavlar ve dönem sonunda yapılan İYS’ye giremezler. Ancak öğrenciler derslerini takip edebilirler. Bu öğrencilerin takip eden öğretim yılında yapılacak olan İYS’lere girme hakları mevcuttur.

 

 

 4) İngilizce Yeterlilik Sınavı için telafi sınavı düzenlenir mi?

İYS’lere herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı düzenlenmez. Bu durum bütün dönem sonu İYS’ler için geçerlidir. Ayrıca, Güz yarıyılı başında yapılan İYS’ye giremeyen yeni kayıtlı öğrenciler Hazırlık öğretimine en düşük seviyeden başlarlar.

 

 

5) Hazırlık sınıfından ve İleri İngilizce derslerinden muaf olabilmek için İYS’ den almam gereken not nedir?

İngilizce Hazırlık döneminden muafiyet için gereken puan 60 (C+)’dır.

İleri İngilizce I ve İleri İngilizce II derslerinden muafiyet için gereken puan ise 70’tir.

 

 

 6) Güz yarıyılı sonunda hazırlık sınıfını geçebilmem için gerekenler nelerdir?

Hazırlık öğretimini Güz Yarıyılı sonunda başarıyla bitirebilmek için, Güz Yarıyılı sonu not ortalaması en az 50 ve Güz Yarıyılı sonu yapılan İYS'den en az 60 alınması koşuluyla Güz Yarılı sonu başarı notunun %50'si ile İYS notunun %50sinin toplamının en az 60 olması gereklidir.

 

 

 7) Bahar yarıyılı sonunda hazırlık sınıfını geçebilmem için gerekenler nelerdir?

Hazırlık öğretimini Bahar Yarıyılı sonunda başarıyla bitirebilmek için Bahar Yarıyılı sonu yapılan İYS'den en az 60 alınması koşuluyla GÜZ ve BAHAR Yarıyılı sonu başarı notlarının ortalamasının %50'si ile İYS notunun %50'sinin toplamının en az 60 olması gereklidir.

 

 

 8) İYS’ye (İngilizce Yeterlilik Sınavı) eşdeğer sınavlar var mıdır? Eğer varsa, hazırlıktan muaf olabilmek ya da hazırlık sınıfını geçebilmek için bu sınavlardan en az kaç puan almam gerekir?

İYS’ye eşdeğer kabul edilen bazı sınavlar ve bu sınavlardan alınması gereken asgari puanlar:

YDS : 60     e-YDS: 60    YÖKDİL: 60    TOEFL IBT:  72       PTE Akademik = 55     CAE = C     CPE = C

 

 

 9) Hazırlık öğretiminin ilk yılında başarısızlık ya da devamsızlıktan kaldım. Diğer haklarım nelerdir?

Hazırlık öğretiminden başarısızlık ya da devamsızlık nedeniyle kalan öğrencilerin 2. yıl Hazırlık öğretimini tekrar etme hakları yoktur. Ancak, 1. yılın ardından 4 (dört) hakla sınırlı (yaz okulu hariç)olmak üzere İngilizce Yeterlilik Sınavına girebilirler.

 

 

 10) Örnek İngilizce Yeterlilik Sınavlarını nereden temin edebilirim?

Sınav örneklerini Yabancı Diller Yüksekokulu binamızda bulunun fotokopi merkezinden ve web sitemizden temin edebilirsiniz.