Genel Bilgi

Modern Diller Bölümünün Vizyonu:

Yetkin insan kaynaklarıyla güncel öğretim yöntemlerini ve araçlarını kullanarak öğrencilerine, akademik alanlarda ve iş yaşamında ihtiyaç duyacakları yabancı dil becerilerini kazandıran dünya standartlarında bir birim olmaktır.

Modern Diller Bölümünün Misyonu:

Üniversitemizin öğrencilerinin ortak aldığı zorunlu yabancı dil derslerini yürütmek; öğrencilerin, piyasanın ve toplumun gereksinimlerini kendi insan kaynakları ile buluşturan farklı dillerde ve düzeylerde seçmeli dersler açarak üniversitedeki öğretime katkı sunmaktır.