Sıkça Sorulan Sorular
 • İngilizce Derslerine yönelik muafiyet yeterlik sınavı yapılacak mı?

      Hayır. Ayrıntılı bilgi için,  YDYO Öğretim ve Sınav Yönergesi Madde 20.

 • İleri İngilizce I-II, İngilizce Okuma-Konuşma ve İş Hayatı için İngilizce derslerinin dersliklerini nasıl öğrenebilirim?

       İleri İngilizce I-II, İngilizce Okuma-Konusma ve İş Hayatı için İngilizce derslerinin derslikleri en geç dönem derslerinin ilk günü, Davutpaşa Yabancı Diller Yüksekokulu binasında, giriş kattaki  Modern Diller Bölüm panosuna, Beşiktaş kampüsünde ise F Blok giriş kattaki Modern Diller Bölüm panosuna asılır.

 • Not yükseltmek için TOEFL, IELTS, vb.  belgeleriyle beraber dilekçe verebilir miyim?

      Hayır, Not yükseltmek için dersi tekrar almanız gerekmektedir. Son aldığınız not geçerlidir.

 • İngilizce dersini ikinci kez alıyorum. Devam zorunluluğum var mı?

      Ders tekrarlarında da derslere %70 devam zorunluluğunuz vardır.

 • Vize ve ödev notlarımı nasıl öğrenebilirim?

      Derslerin bitimini takip eden hafta YDYO web sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

 • Final notumu nasıl öğrenebilirim?

      Final notlarınız açıklanmamaktadır.

 • Dönem sonu başarı notumu nasıl öğrenebilirim?

      Dönem sonu başarı notunuz final tarihinden en geç iki hafta sonra otomasyon sistemine işlenmektedir. Notunuzu kendi şifrenizle ilgili otomasyon sistemine girerek öğrenebilirsiniz.

 • Dönem sonu başarı notum beklediğimden düşük geldi. Ne yapmalıyım?

      Dönem sonu başarı notunuzun açıklandığı günü takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde saat 16:00’ya kadar “final sınav kağıdınızda maddi hata olup olmadığının incelenmesini” belirttiğiniz bir dilekçe ile Modern Diller Bölüm Başkanlığı’na başvurmanız gerekmektedir.

 • Vize sınavına giremedim, ne yapmalıyım?

     Kayıtlı olduğunuz kendi bölüm sekreterliğinize mazeretinizi belirtir dilekçeniz ve belgenizle(rapor ve resmi izin belgesi) "Yarılyıl İçi Sınavları İçin Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları senato kararında" belirtildiği üzere sınav tarihinden itibaren en geç üç gün içerisinde müracaat edebilirsiniz. 

 • Final  sınavına giremedim, ne yapmalıyım?

      Bağlı olduğunuz Fakülteniz Bölüm Sekreterliğine müracaat edebilirsiniz. Final Mazeret Sınavından önce Bölümümüze Fakülteniz Yönetim Kurul Kararının (final mazeret sınavına girebilir konulu karar) bir suretini göndermesi gerekmektedir.

 • Yaz okulunda İngilizce dersleri açılacak mı?

      Yeterli öğrenci sayısı sağlandığı takdirde tüm zorunlu ve seçmeli İngilizce  dersleri yaz döneminde açılacaktır.

 • Yaz okulunda devam zorunluluğum var mı?

      Yaz döneminde de, diğer dönemlerde olduğu gibi, derslere %70 devam zorunluluğunuz vardır.

 • Sınav içerikleri nelerdir?