Program Geliştirme Birimi

Program Geliştirme Birimi

Program Geliştirme Birimi, yüksekokulun akademik programlarını oluşturan projeler geliştirir ve öğretim programlarında gereken düzenlemeleri yapar. Bu bağlamda, Program Geliştirme Birimi kazandırılması hedeflenen dil becerileri açısından izlenmesi gereken süreci belirlemeye yardımcı olacak araştırma ve değerlendirmeler yapar, planlanan program geliştirme çalışmaları kapsamında ders materyallerini değerlendirir.

Program Geliştirme Birimi Temel İngilizce Bölümü’nden 1 ve Modern Diller Bölümü’nden 1 olmak üzere 2 öğretim elemanından oluşur. Diğer beceri koordinatörleri bu birimin eşgüdümünde çalışmalarını sürdürürler.

Program Geliştirme Birimi / Dahili Tel. No: 134 / Ofis no: A-302