Sınav Geliştirme Birimi

Sınav Geliştirme Birimi

 Sınav Geliştirme Birimi, Temel İngilizce Bölümü Sınav Geliştirme Birimi ve Modern Diller Bölümü Sınav Geliştirme Birimi olarak iki birim halinde çalışmalarını sürdürür. Her iki birim de hem kendi bölümlerine dair sınavların hem de yüksekokul bünyesinde yapılan diğer sınavların ortak hazırlanması sürecine katılırlar. TİB Sınav Geliştirme Birimi 6 öğretim elemanından, MDB Sınav Geliştirme Birimi 5 öğretim elemanından oluşur.