Yazma Merkezi

YTÜ Yazma Merkezi

 

YTÜ Yazma Merkezi, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’na bağlı bir birimdir. Yazma Merkezi, İngilizce yazma becerilerinin geliştirilmesinde öğrencilerimize yardımcı olmayı ve yoğun çaba gerektiren bu süreçte yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçlamaktadır.

 

Yazma Merkezimiz kuruluşunu yeni gerçekleştirmiş bir birim olması nedeniyle şu anda yalnızca Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerimize hizmet vermektedir.  Kendisini yazma konusunda geliştirmek isteyen tüm öğrencilerimize kapımız açıktır. Bizimle iletişime geçmek için randevu formunu doldurmanız yeterlidir. Randevu formuna Pazartesi günleri 13.15-16.55, Salı günleri ise 9.00-12.40 arasında A 318 nolu odada bulunan Yazma Merkezinden (Writing Centre) ulaşabilirsiniz.

 

İLKELERİMİZ

 

Birebir görüşmeler yoluyla daha etkin bir yardım düşüncesiyle kurulan Yazma Merkezimiz, öğrencilerimizle ortak bir hedefe ulaşmak üzere çalışır. Bu temel ilke doğrultusunda sürdürdüğümüz çalışmalarımız aşağıda belirtilen konuları kapsar:

 

*  Yazma sürecinin fikir geliştirme, tez cümlesi oluşturma, metni planlama, ana hatlarını çıkarma ve gözden geçirme aşamaları için gereken becerilerin kazandırılması,

*  Tüm yazma çalışmalarında öğrencilerin en çok desteğe ihtiyaç duydukları sözcük ve dilbilgisi kullanımına yönelik bilgi ve yol göstericiliğin sağlanması,

*  Öğrencilerimize yazdıkları ya da yazacakları tüm metinlerin bir okuyucuyla buluşacağı bilincinin kazandırılması,

*  Öğrencilerimizin motivasyonlarının ve yazma süreçlerinin olumlu yönde etkilenmesi için yazma becerilerini nasıl geliştirebileceklerine dair gereken desteğin verilmesi

 

YTÜ Yazma Merkezi şu durumlarda size yardımcı olamaz:

 

*  Hiçbir şekilde metinlerin tümünü ya da bir bölümünü yazmamız söz konusu olamaz. Yalnızca sizin yazdığınız metinler üzerinden bu yazdıklarınızı nasıl geliştirebileceğinize dair yorum yapabiliriz.

*  Çalışma gruplarındaki dersler haricinde, birebir görüşmelerde metinlerinizdeki dilbilgisi hatalarının düzeltmenliğini yapmayız, bunun yerine, size, nasıl çalışmanız ve eksikliklerinizi nasıl kapatmanız gerektiği konularında bilgi vererek çalışma gruplarına yönlendiririz.

*  Daha önce bir öğretim elemanı tarafından okulun belirlediği bir değerlendirme ölçütüne göre notlandırılmış bir yazma çalışmanız üzerinde hiçbir şekilde yorum yapmayız.

 

HİZMETLERİMİZ

 

YTÜ Yazma Merkezi olarak size sunduğumuz hizmetler aşağıda belirtilmiştir. Bu hizmetlerden herhangi birinden yararlanmak için A 318 de bulunan randevu formunu doldurmanız yeterlidir.

 

 *  Birebir çalışmalar: Birebir çalışmalarda yazma sürecine ilişkin sorunlar ele alınır. Randevu saatinize önceden yazmış olduğunuz herhangi bir metinle gelmeniz, zaman kaybetmeksizin görevli öğretim elemanı ile yazma becerilerinizi geliştirme yönünde çalışmaya başlamanızı sağlar. Her bir randevu 30 dakika sürer. Bu süreyi aşan bir çalışmanın gerekli olduğu durumlarda öğreti elemanı size bir randevu daha verecektir. 

 

*  Çalışma grupları: Özellikle dilbilgisi ve sözcük kullanımına ilişkin sorunların üstesinden gelebilmek amacıyla çalışma grupları oluşturulur. Bu gruplar benzer seviyelerde ya da benzer sorunları aşmaya çalışan öğrencilerden oluşturulur. Çalışma grupları, öğrencilerin daha önce bir araya gelerek yazmış oldukları ortak bir metnin incelenmesi ya da gruptaki öğrencilerin birbirlerinin metinlerini bir değerlendirme formuyla (peer check list) çalışma esnasında değerlendirip ortak fikir paylaşımı yaparak gerçekleştirilir.

 

*   Konuşma grupları: Bize yapılan başvuruların bir kısmı da konuşma becerisini geliştirmek üzere gelmektedir. Her ne kadar yazma becerisine odaklanan bir birim olsak da bir destek birimi olarak öğrencilerimizin bu tür taleplerini de göz ardı etmek istemedik. Konuşma grupları da en az 10 en fazla 15 öğrencinin bir araya gelmesiyle oluşturulur.

 

YTÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN YAZMA REHBER>>

 

HİZMET DEĞERLENDİRME FORM>> 

 

YARARLI  SİTELER

Boğaziçi University Online Writing Lab

http://www.buowl.boun.edu.tr/

 

George Mason University Writing Center

http://writingcenter.gmu.edu/writing-resources.php#expand/collapse

 

Michigan State University Writing Center

http://writing.msu.edu/writing-topics/writing-process

 

Purdue Online Writing Lab

http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/678/01/

 

International Writing Centers Association

http://writingcenters.org/

 

University of Richmond Writing Center

http://writing.richmond.edu/

 

İLETİŞİM

 

Bizimle iletişime geçmenin en kolay yolu randevu talep formunu doldurmak olacaktır. Ayrıca  ytuwritingcentre@gmail.com adresine e-posta yollayabilirsiniz.

 

YTU Writing Center:

Yıldız Teknik Üniversitesi

Davutpaşa Yerleşim Birimi / Yabancı Diller Yüksekokulu  A-318