Sınav Örnekleri

ERASMUS, IAESTE ve YÜKSEK LİSANS YETERLİK (YLS) SINAVLARI

 

ERASMUS, IAESTE ve YÜKSEK LİSANS Yeterlik Sınavları zorluk ve soru tipleri açısından YDS sınavına benzer. Sınavlardaki soru tipleri aşağıda verilen örneklerdeki soru tipleri ile benzer olmakla birlikte, bazen farklılık da gösterebilmektedir. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 OCAK 2018 YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (İYS) 

 

YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Yeterlilik Sınavı (İYS) 5 bölümden oluşmaktadır.

 

 

 

  • İlk bölüm öğrencilerin dilbilgisi konusundaki yeterliliklerini ölçmek için hazırlanmış çoktan seçmeli sorulardan oluşan 3 adet Cloze Test’den oluşmaktadır. Örnek soru için tıklayın.

 

  • İkinci bölüm 2 adet Reading parçasından oluşmaktadır. Bu bölümde öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama ve sözcüklerin anlamını çıkarma becerileri ölçülmektedir. Örnek soru için tıklayın.   

 

  • Üçüncü bölüm yakın anlamlı cümleyi bulma sorularından oluşmaktadır. Bu bölümde öğrencilerin soruda verilen cümleye anlamca en yakın olanını bulmaları istenmektedir. Örnek soru için tıklayın.

 

  • Dördüncü bölüm verilen bir paragraftaki eksikliği uygun şekilde tamamlayan cümleyi bulma sorularından oluşmaktadır. Bu bölümde öğrencilerin verilen boşluğu seçeneklerden hangisinin dolduracağını temel okuma tekniklerini kullanarak bulmaları istenmektedir. Örnek soru için tıklayın.   

 

  • Beşinci bölümde öğrenciler,dinleme becerisini geliştiren farklı konularda dinleme parçaları dinler ve sınav bölümündeki ilgili soruları dinleme esnasında cevaplar. 
  • Altıncı ve son bölüm ise Writing bölümünden oluşmaktadır. Bu bölümde “Opinion Essay” ve “For & Against Essay” olmak üzere 2 faklı kompozisyon konusu verilir ve öğrencilerin aralarından 1 tanesini seçerek kompozisyon yazmaları istenir. Örnek soru için tıklayın.