ÖYP

YTÜ ÖYP Kapsamında Yürütülen İngilizce Öğretim Programı

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller

Yabancı Dil Eğitimi

MADDE 7 — (1) Yabancı Dil Sınav Sonucu 65 puanın altında olan ÖYP araştırma görevlilerine istekleri halinde ÖYP Puanları ve tercihleri esas alınarak Yükseköğretim Kurulunun belirlediği yurtiçindeki üniversitelerde 6 aya kadar yabancı dil eğitimi verilir.

(2) Yurtiçindeki en çok 6 aylık yabancı dil eğitimini tamamlayan ÖYP araştırma görevlileri, kadrolarının bulunduğu üniversitelere dönerler.

(3)Yabancı Dil Sınav Sonucu 65 ve üzeri puan alan ÖYP araştırma görevlileri, istekleri halinde yabancı dil eğitimi için 3 ay süreyle yurtdışına gönderilir.

(4)Yabancı Dil eğitim programlarının başlama tarihinden en geç 1 yıl sonra, yapılacak ilk Yabancı Dil Sınavından 65 ve üzeri puan alamayan ÖYP araştırma görevlileri ÖYP Programı kapsamında yapılan desteklerden faydalanamazlar.

YTÜ ÖYP Kapsamında Yürütülen İngilizce Öğretim Programının Amacı

Bu programın amacı ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlilerine İngilizce’nin temel kurallarını öğretmek, kelime haznelerini geliştirmek, yabancı dilde okuduklarını ve duyduklarını anlayabilmelerini, kendilerini sözlü ve yazılı ifade edebilmelerini sağlamak ve alanlarında araştırma yapabilecek İngilizce altyapısını kazandırmaktır. Öğretim programı herhangi bir ulusal veya uluslararası bir yabancı dil sınavına yönelik bir kurs değildir, ancak programın son haftalarında dil becerilerini ölçen bu sınavlara ilişkin bazı çalışmalar yapılabilir.

İngilizce Öğretim Programının Süresi

Öğretim programı 6 aylık (125 iş günü) bir süreyi kapsamaktadır. Ders saatleri ve ders programları her seviyedeki gruplar için farklıdır.

Sınavlar

Program boyunca her ay bir vize olacaktır. 6 adet vizenin yanı sıra sınıf içi değerlendirmeler ve portföy çalışmaları da öğrenci değerlendirmesine dahil olacaktır.

Devam Zorunluluğu

Derslere % 90 oranında devam zorunluluğu vardır.

Raporlama

Program boyunca öğrencilerimizin başarı oranları ve devam çizelgeleri düzenli olarak YÖK’e raporlanacaktır.

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURULAR

 > ÖYP ÖĞRENCİ KİTAPÇIĞI

> ÖYP USUL VE ESASLAR

> YÖK YAZISI

> ÖYP ÖĞRENCİ LİSTESİ

> ÖYP DERS PROGRAMLARI