Prof. Dr. Bestami ÖZKAYA

Prof. Dr. Bestami ÖZKAYA

Saygıdeğer Akademisyen Arkadaşlarım ve Çok Sevgili Öğrencilerim,

Araştırma-Planlama Rektör Yardımcılığı görevime, yüksek motivasyon ve pandemi dolayısıyla öğrencilere olan özlemimle başlamış bulunuyorum. ‘#ArgedeLiderYTÜ’ misyonuyla çıktığımız bu yolda; bunu gerçekleştirebilmek için yeniliklere, inovasyona ihtiyacımız olduğunun farkındayız. Gençler, sizin inovatifliğinize inancımız çok yüksek. Siz istedikten sonra, bu yolda önünüzü açmanın bizim geleceğe yapacağımız en büyük yatırım olacağı kanaatindeyim. Sadece Ar-Ge’nin değil, Ar-Ge’nin ürüne dönüştürülebilmesi ve ticarileştirilebilmesinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Sanayi ve üniversitenin bilgi ve teknolojiye ilişkin farklı bakış açılarını ortak bir noktada buluşturarak iki taraf arasında köprü vazifesi görebilecek yapılar ekosistemde önem kazanır. Bu yapılardan biri olan Üniversitemizin Teknoparkı, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonuçlarına göre, 2018 Genel sıralamasında, Tüm Teknoloji Geliştirme Bölgeleri arasında Türkiye’nin en başarılı Teknopark’ı seçildi. Bu eşsiz ekosistemde üniversite ile sanayi arasında köprü vazifesi üstlenmeye devam edeceğiz. Bizler bu ekosistemde üretilen bilgi ve teknolojiyi ürüne, sisteme ya da yeniliğe dönüştürüp pazara sunacağız. Çalışmalarımız Ar-Ge’ye olan talep ve arzın buluşması bakımından sanayi ve üniversiteler arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi yönünde olacaktır.

Ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biri olarak, Kalkınma Planlarında da yerini alan, teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin özel sektör odaklı artırılarak faydaya dönüştürülmesi, yeniliğe dayalı bir ekosistem oluşturularak araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesi ve markalaşmış teknoloji yoğun ürünlerle ülkemizin küresel ölçekte yüksek rekabet gücüne erişmesine katkıda bulunulmasını artan bir ivmeyle devam ettirmeyi hedefliyoruz.

Genç beyinlerimiz için ise bizler Üniversitemizin Ar-Ge çalışanları olarak, ülkemiz geleceğinde itici güç olacak “Z Kuşağı” için milli ve ahlaki değer ve öğretilerine sahip, teknoloji üreten, gelişmiş ülkeler ile rekabeti sağlayacak, kuşaklar arası çatışma yerine, kuşakların etkileşimi ve değişimi sinerjisinden yararlanacak yenilikçi ve girişimci modeller sunacağız. Ar-Ge alanında uluslararasılaşan bir üniversite modeli kurup yabancı araştırmacıların üniversitemizde çalışmalarına imkân sağlayacak bir ekosistemle Araştırma-İnovasyon-Ticarileşme üçgeninde çalışmalar geliştireceğiz. Bunların ışığında, akademi kültürünün şeffaflığıyla önce üniversitemizin, sonra da ülkemizin refahı için var gücümüzle hep birlikte çalışacağız. Sevgi ve saygılarımla...

Prof. Dr. Bestami ÖZKAYA
Araştırma-Planlama Rektör Yardımcısı


BAĞLI BİRİMLER

 

» Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

» Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

» İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

» Teknoloji Transfer Ofisi

» YTÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi

» YTÜ Balkan İleri Döküm Teknolojileri Merkezi

» YTÜ Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ Denizcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi

» YTÜ Endüstriyel İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ Istanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ Membran Malzemeleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ Stratejik Araştırmalar Merkezi

» YTÜ Sultan II. Abdülhamid  Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ Tarihi Mirası Koruma, Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ Turizm Alanları Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ Türkçe ve Yabancı Dil  Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ Türkiye Toplumsal ve Ekonomik Tarih Araştırmaları Merkezi

» YTÜ Ulaştırma Uygulama-Araştırma Merkezi

» YTÜ Uluslararası Kentsel Çalışmalar Araştırma Merkezi-ICUS

» YTÜ Uzaktan eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ Vedat Kosal Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ Yerleşme ve Mimarlık Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi

» YTÜ Yıldız Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ Akıllı Şehirler Uygulama ve Araştırma Merkezi


» Yapı İşleri Daire Başkanlığı