İletişim

 

Yabancı Diller Yüksekokulu

Davutpaşa Yerleşim Birimi
34210 Esenler - İstanbul

Tel: + 90 212 383 49 04
Fax: + 90 212 383 49 03

Temel İngilizce (Hazırlık) Bölümü: + 90 212 383 49 20/21
Modern Diller Bölümü: + 90 212 383 49 51/52

E-posta: ybdmdr @ yildiz.edu.tr

_________________________

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi İETT Seferleri

41AT (Ayazağaköyü - YTÜ Davutpaşa Yerleşkesi Hattı - Hat Bilgileri >>)

 

 

 

 

Talep ve Şikayetler

 

Akademik veya idari konularda talep ve şikâyette bulunmak isteyenler ilgili Bölüm Sekreterliklerine matbu form ile başvurabilirler. Yeterlilik Sınavı sonuçları için, sınav kâğıtlarının yeniden değerlendirilmesini isteyen öğrenciler Yeterlik Sınavı İtiraz Formu’nu doldurarak Bölüm Sekreterliğine bırakabilirler. İlgili formlara Kalite Koordinatörlüğü'nün aşağıda verilen web sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

http://www.kalite.yildiz.edu.tr/category.php?id=24

 

FR-0609-Fakülte-Yüksekokul Öğrenci Genel Dilekçe Formu

 

FR-1420-Yabancı Diller Yüksekokulu Yeterlilik Sınavı İtiraz Formu(Proficiency Exam Appeals)

 

 

Başvurular elden dilekçe ile yapılabilir. Ancak ilgili birim tarafından eposta ile belge gönderimi yapılamamaktadır.